Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Chiếc Lá
Thơ của Hồng Nguyên / H.N.T.(Kỷ niệm Ngày Quốc-hận 30 tháng 4)

Thân xác Lá thăng trầm theo vận nước
Lá đang lăn trên đường phố phẳng phiu
Cơn lốc <75> xé nát Lá tiêu điều
Lá rơi xuống cửa cống ngầm hỏa ngục.

Lá bị đẩy trôi qua những giòng suối độc
Suốt từ Nam ra Bắc, Bắc trở về Nam
Từ Tây-ninh, Phú-quốc, Thanh-hoá đến Hà-nam
Từ Xuân-lộc đến Sơn-la, Lào-kai, Phú-thọ
Lá gặp gỡ hàng trăm ngàn cùng cảnh ngộ
Nơi rừng thiêng nước độc hoang vu
Nơi thâm sơn cùng cốc sa mù
Bị bầm rập tả tơi từng mảnh xác
Nhiều chiếc lá khô gầy do dinh dưỡng
Đã chết dần sau chứng bệnh hiểm nguy 
Hay mất đi vì những khổ nhục hình
Xác lá chết bị vùi nông bên suối
Trước mắt Lá một vũng lầy đen tối
Chẳng còn mong ngày sớm trở về nguồn   
Viễn ảnh tự do thành ảo vọng xa xôi
Chót tin tưởng vào <10 ngày> lừa dối!
Theo giòng chảy, Lá trở về thành phố
Nhưng toàn thân như mảnh xác vô hồn
Xã hội dễ gì cho hội nhập khơi khơi
Nên cuộc sống không thể nào như trước nữa
Làm sao chịu nổi ách độc tài áp bức
Phải rời quê hương tìm xứ sở tự do
Nhiều chiếc lá chết chìm trong biển cả mênh mông
Nhiều chiếc khác cặp bến bờ viễn xứ
Nhớ thời gian được lăn trên đường đời quá khứ
Lá tung tăng cùng gió nhẹ thảnh thơi bay!
Nay đã trở về nhưng cuộc sống lất lây
Bị cương toả trong vòng rào quản chế
Rồi guồng máy đẩy đi vùng kinh tế
Sống qua ngày đoạn tháng để tồn sinh
Đến bao giờ Lá lấy lại màu xanh?
Hay Lá sẽ nát tan thành cát bụi?

Không! Lá vẫn giữ đủ hồn thiêng sông núi
Vẫn mong chờ ngày quang phục quê hương
Để ngày mai Lá tiếp tục đời thường
Theo vận nước, Lá bay cao cùng với gió
Lấy lại uy danh Việt-Nam Cộng-Hoà cho tổ quốc
_Tổ quốc Việt-Nam_
Và sẽ vươn lên, bắt kịp, đứng ngang hàng
Những Con Rồng Châu Á.

HồngNguyên/H.N.T.   Apr.2016

 

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang