Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hồn Thi Nhân -- Hoàng Hạc
Thơ của
Hồng Nguyên / H.N.T.1- Hồn thi nhân

(Phỏng hoạ HồnThơ /KO :

Hồn du thơ thẩn lạc trời mơ
Đồng cảm tâm giao dẫu cách bờ
Mấy thuở bên nhau cùng xướng họa
Tâm tình trút hết cạn nguồn thơ
Bên tách cà phê sáng thật vui
Thơ người ta đọc tới xem lui
Thẩn thờ dăm phút hồn bay bổng
Kỷ niệm ngày xưa chợt trở lùi)


Chỉ gặp Nàng Thơ trong giấc mơ
Trần gian Tiên cảnh cách đôi bờ
Không gian nối kết hồn thi sĩ
Xướng hoạ giao hoà văn ý thơ
Trước phím keyboard ngập thú vui
Gõ nhịp email chữ tiến lùi
Vượt chín tầng mây bay tới chỗ
Hội ngộ gieo vần chẳng muốn lui

HN/HNT, Oct.23.2018

 2- Hoàng hạc

(Phóng tác Vì Sao /KP :

......Còn chút này đây trọn ý thơ
Thả hồn khoảnh khắc sống trong mơ
Ngoài trời lất phất đầy mưa bụi
Thấm nụ tình sao mãi tiếng chờ)


Chờ mãi hạc vàng cất tiếng yêu
Lầu hoang trơ trọi cảnh tiêu điều
Hoài vọng hồi âm đôi cánh vỗ
Chỉ thấy ngoài hiên nhạt nắng chiều

Đành trải hồn đơn lên ý thơ
Cho buồn tan biến hết trong mơ
Lễ Tạ Ơn tuyết bay như bụi
Gởi chút tình xa vẫn đợi chờ


HN/HNT   Thanksgiving 2018


Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang