Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Sắc Màu Tháng Tư
Thơ của Hùng Bi 

 

Tháng tư đen của những người ngã ngựa
Hận non sông gấm vóc tựa bằng không
Tổ quốc ơi! Đâu những sớm mai hồng?
Thân viễn khách ôm nỗi lòng cay đắng

Tháng tư đỏ của những người chiến thắng
Rực cờ bay trong màu nắng hạ vàng
Nhấp rượu mừng khi khói súng vừa tan
Ly sum họp ngất ngây tràn chưa đủ

Tháng tư vàng của nông dân lam lũ
Quên lầm than khơi lại vụ đồng hoang
Cuộc sống gầy còn lắm nỗi hoang mang
Chỉ mong ước lúa chín vàng, đầy bát

Tháng tư vọng tràn một màu tím ngát
Tuổi thanh xuân quả phụ hát hoài lang
Ôm cô nhi sầu lẽ bóng bẽ bàng
Tưởng như níu hơi thừa chàng…bịn rịn

Quang phổ nào ở phía sau thấu kính
Cũng khởi đi từ sắc trắng tinh tuyền
Tháng tư thì vẫn cứ mãi y nguyên
Không ai nắn được dốc triền lịch sử.

HÙNG BI
(tháng 4/2014)

Trở lại Đầu Trang

';