Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Illusion


Focus really hard on the black dot in the center, then after a few seconds move your head towards then away from your computer screen (forward and backward) and watch as the triangles spin around the dot.

 

 

Trở lại Đầu Trang

Đọc Những Bài Đáng Chú Ý Khác:

Trắc Nghiệm Bộ Óc Khi Về Già