Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Thu: Nhớ Người Đã Khuất
Thơ Lão Mã Sơn


 

Nguyen Ngoc Suong

thu ve

 

 

 

 

(Tưởng nhớ Nguyễn Ngọc Sương,
người bạn đời 58 năm, vừa khuất bóng)

Đang ở nơi nào, Em có hay?
Một mùa Thu nữa đã về đây.
Thu trước Em còn xem lá đổ.
Em đi chẵng đợi đến Thu nầy.

Chiều Thu chạnh nhớ người đã khuất.
Buồn dâng lên mắt, mắt cay cay.
Nhìn chiếc lá vàng bay theo gió.
Thương người khuất bóng cuối chân mây.

Nhiều đêm nghe tiếng mưa trên lá.
Ngỡ bước chân Em trở về đây.
Tỉnh giấc Anh nhìn qua song cửa.
Ngoài kia chỉ thấy gió lay cây.

Hơn nửa đường đời Ta chung bước.
Nay Anh cô độc tháng năm dài.
Quãng đường còn lại, Anh một bóng.
Vui buồn sang sẻ, biết cùng ai?

Thu nầy Anh nhớ Em thu trước.
Thắp nén hương trầm, khói quyện bay.
Anh gởi nhớ thương vào hương khói.
Đang ở nơi nào, Em có hay?

         Arlington,VA.,Thu 2012.
         Lão Mã Sơn.

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang