Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

ĐÔNG SANG.
Thơ Lảo Mả Sơnlms3

lms4

 

 


Thương chiếc lá cuối cùng bay theo gió.
Mùa THU tàn lặng lẻ bỏ ra đi.
Tiển chân THU, vạn vật đón ĐÔNG về.
Mang theo cả một vùng Trời mây xám.
Cảnh vật vào ĐÔNG thê lương, ảm đạm.
Tuyết ngập đường, cây cỏ chiết khăn tang.
Khắp sông hồ, nước đông thành băng giá.
Đàn thiên nga tìm nắng ấm, xuôi Nam .
Người chinh phụ buồn mổi độ Đông sang.
Khách viển xứ chạnh nhớ về cố thổ.
Gác trọ, quê người, đêm nhìn tuyết đổ.
Thương nhớ về quê Mẹ quá ĐÔNG ơi !

        Lảo Mả Sơn. 

Trở lại Đầu Trang