Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Kiếp Ve Sầu
Thơ Lão Mã Sơn


 

Sherando Lake Fall Colors

  

 

 

 

Rừng Phong rộn rã tiếng ve sầu.
Suốt mấy năm dài, Ve ở đâu?
Nay tấu nhạc buồn trong nắng Hạ.
Than thở cho đời lắm biển dâu.
Cho kẻ tha hương trên đất khách
Nhớ Hè quê Mẹ, tiếng Ve sầu.
Mùa Hạ tàn rồi, Ve vĩnh biệt.
Giã từ trần thế dưới hang sâu (1)
Từ đó, Hè sang Ve vắng bóng.
Nhân gian thương cảm Kiếp Ve Sầu.

Arlington, VA. Hè 2013.
Lão Mã Sơn


(1)  Mổi 17 năm, vào mùa Hè, Ve sầu xuất hiện,              
đễ cùng nhau làm công việc truyền giống. Đến
cuối Hè, Ve trở về, và chết trong hang dưới
lòng đất.

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang