Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Nhắn Ngưởi Xưa
Thơ Lão Mã Sơn


 


 

 

 

 

Ai về xóm nhỏ làng tôi
Xin cho nhắn gởi đôi lời người xưa
Đời người sớm nắng, chiều mưa
Người Em năm cũ sao chưa lấy chồng?

Tôi, người chiến bại lưu vong
Ra đi bỏ bạn mà lòng nát tan
Quê hương muôn dậm ngút ngàn
Mỗi người mỗi ngả, lỡ làng giấc mơ

Thương Em, gởi mấy vần thơ
Khuyên người ở lại đừng chờ uổng công
Quê hương, tổ quốc long đong
Cộng sản còn đó, anh không trở về.

Tâm tư lai láng tình quê
Ngày nào hết Cộng, sẽ về thăm Em.

Arlington, Virginia. Hè 2016
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

 

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang