Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Trai Thời Loạn
Thơ Lão Mã Sơn


 

 

 


Có những người đi chẳng trở về
Nhẹ tình thê tử, nặng tình quê
Cộng sản xâm lăng gây khói lửa
Làm trai giữ nước, vẹn câu thề

Ra đi, xao lãng tình mẩu tử
Lên đường, tạm gác nghĩa phu thê
Yêu nước thương dân, vì chính nghĩa
Có những người đi chẳng trở về.

Arlington,Va.  Đông 2016
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang