Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Mai Tôi Đi
Thơ Nguyên Sa, Nhạc Anh Bằng 

Mai tôi đi,

Mai tôi đi, chắc trời giăng mưa lũ.
Mưa thì mưa chắc tôi không bước vội.
Nhưng chẳng thế nào, thì cũng sẽ xa nhau.
Mình cũng sẽ xa nhau.

Mai tôi đi, chắc rằng Paris khóc.
Những lệ rơi sẽ khô theo tháng ngày.
Cho dù cách nào, thì cũng sẽ xa nhau.
Mình cũng sẽ xa nhau.

Mai tôi đi xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ.
Đời trăm muôn gốc phố, con đường dài thật dài.
Thầm mãi có bao nhiêu, thầm mãi có bao nhiêu.

Mai tôi đi xin đừng gọi tên, thêm nhiều muộn phiền.
Dù môi kêu đắm đuối, hay mặn nồng một trời.
Cũng đành lòng xa thôi, cũng đành lòng xa thôi.

Mai tôi đi, chắc dòng sông Seine nhớ
Nhưng dù sao nhớ nhung rồi sẽ mờ.
Muôn vạn ưu sầu, rồi cũng sẽ xa nhau.
Mình cũng sẽ xa nhau.

………………………..
Mai tôi đi xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ.
Đời trăm muôn gốc phố, con đường dài thật dài.
Thầm mãi có bao nhiêu, thầm mãi có bao nhiêu.

Mai tôi đi xin đừng gọi tên, thêm nhiều muộn phiền.
Dù môi kêu đắm đuối, hay mặn nồng một trời.
Cũng đành lòng xa thôi, cũng đành lòng xa thôi.

Mai tôi đi, chắc dòng sông Seine nhớ
Nhưng dù sao nhớ nhung rồi sẽ mờ.
Muôn vạn ưu sầu, rồi cũng sẽ xa nhau.
Mình cũng sẽ xa nhau.

Muôn vạn ưu sầu, rồi cũng sẽ xa nhau.
Mình cũng sẽ xa nhau.

Thơ: NGUYÊN SA
Nhạc: ANH BẰNG
Tiếng hát: DIỄM LIÊN & NGUYÊN KHANG

 

 

 

 

 

Trở lại Đầu Trang