Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Sao Đành Chẳng Nhớ Về Nhau
Thơ Đỗ Thị Minh Giang.


 

  

 

 

Làm sao có thể im như đá 
Chẳng biết ngậm ngùi nỗi khổ đau 
Chưa cạn nhiệt tình trên xứ lạ 
Sao đành chẳng nhớ chút về nhau. 

Gió mưa về quyện ru hồn ngủ 
Mộng du dỗ giấc lệ âm thầm 
Chẳng xa xăm đợi tới bao năm 
Mãi còn lưu luyến ngày xưa cũ. 

Khi xa nhau đất trời buồn rũ 
Một tháng tư buồn cách biệt ta 
Bỏ nước người đi đời viễn xứ
Quê nhà thương nhớ kẻ lìa xa. 

Thăm thẳm điệu sầu dâng kỷ niệm 
Tình riêng một mảnh vẫn thầm trao 
Đọc trang thư cũ trong chiều tím
Ngỡ vẫn còn đây phút ngọt ngào.

2-09 đỗ thị minh giang


Trở Về Trang Thơ

Trở lên Đầu Trang