Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Một Năm Đã Trôi Qua
Thơ của Minh Phượng


 

 


 

 

 

 

 

 

Một năm đã trôi qua,
chuyện nước non, chuyện nhà
thêm bao nhiêu thay đổi
với tin gần, tin xa…

có, mất, những vô thuờng
vui-buồn với ghét-thương…
như trời mưa rồi nắng
xoay chuyển mãi khôn lường

thành tâm chắp hai tay
trong giờ cuối năm này
cầu an bình may mắn
đến mọi người hôm nay

Minh Phượng

 

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang