Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Ngày Độc Lập Bên Này
Thơ của Minh Phượng


 

 

 

 

 

 

 

Nhìn ngày lễ pháo bông
thêm ước ao trong lòng
toàn dân cùng đứng dậy
xoá tan những cùm gông

Cá, biển, người chết oan
bao uất ức lan tràn
trẻ con nay thất học
đảng vẫn cứ làm càn

đảng vẫn cứ nghênh ngang
gieo tang tóc hoang tàn
trên quê hương khốn khó
mặc bao kẻ lang thang…

ngư dân mất cần câu
đảng gieo bao cơ cầu
“đổi nghề”(?!), làm chi nhỉ?
500 triệu? về đâu?

Không có Formosa
đảng cũng vẫn có “quà”
từ những công ty khác
mặc chất độc lan xa!

Bán đất, giết dân lành
tội ác thấu trời xanh
đảng còn: dân càng khổ
nước sẽ mất thật nhanh!

Xin đừng chờ đợi ai
để có được ngày mai
xin toàn dân đứng dậy
cắt xích xiềng hôm nay

Ngày độc lập bên này
với lòng thành, chắp tay
cầu cho dân hết khổ
cho nước hết đoạ đày


Minh Phượng

 

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang