Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Anh Hùng Tử, Chí Hùng Nào Tử -- Tĩnh Lặng
Thơ Nam Thảo


 

 

Anh Hùng Tử, Chí Hùng Nào Tử
(Họa vận bài thơ
Anh Hùng Hoàng Thu Vị Quốc Vong Thân
của thi sĩ VH-VNTD)

Hoàng Thu chí khí dũng hùng thay!
Hỏa tử vì quê nguyện một ngày
Tổ quốc, Tàu tham mồ biệt xứ
Non sông, Việt tặc ngục tù đày
Song Sa Đại Hán buông ra lẹ
Nhất Việt Phe Ta xét xử ngay
Kiếm báu vung ngang đầu sóng đỏ
Cho đời hết Cộng hết chua cay


 

Tĩnh Lặng


Thương về đất mẹ tỉnh ra mê
Nhớ đến quê cha hận hóa thề
Bến vắng đông về buồn khoắc khoải
Bờ xa hạ đến chán lê thê
Mưa Ngâu cuốn mộng buông trăm hướng
Chức Nữ ôm mơ gởi những bề
Lững thửng mây trôi đời mạt vận
Bồng bềnh khói quyện kiếp ngô nghê

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang