Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Mừng Anh Chiến Sĩ
Thơ Nam Thảo


 

 

 

 

Tôi mơ biển vọng lời thề
Chờ anh chiến sĩ trở về quê xưa

Mừng anh chiến sĩ trở về đây!
Súng ống quân trang rộn chốn này
Rực rỡ hoa cười cây bỡ ngỡ
Huy hoàng bướm lượn nắng ngơ ngây
Đường xưa mấy ngón tô hương đậm
Lối cũ đôi tay điểm bóng gầy
Ngất ngưỡng tâm tình thêm mấy chén
Mừng anh chiến sĩ trở về đây! 

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang