Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Cánh Dù
Thơ Nam Thảo


 

 

 

 

 

 

 

 

(Kính tặng những người lính mũ đỏ)

Ta nhớ về đâu một cánh dù
Lững lờ ôm nắng mộng chu du
Ấp Đồn nhãy tối trăng mờ tỏa
Fort Bragg sô* ngày gió nhẹ ru
Mũ đỏ hơi tàn gươm đợi bạn
Chim ưng cánh gảy kiếm chờ thù
Mưa rơi lệ nhõ trời xa quá!
Ruột thắt gan bào hỏi mấy thu?
 
Nam Tho
 
*Sô= le saut (tiếng Pháp) = nhãy
Saut en parachute = Nhãy dù

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang