Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Người Đi
Thơ Nam Thảo


 

 

 

 

Nhạt nắng mơ phai có những chiều
Mây ngàn cõi nhẹ bước đìu hiu
Sương rơi se sắt sầu ly biệt
Gió rụng trần ai khóc lãng phiêu
Viển xứ xa xôi niềm cố lũy
Cố hương dịu vợi nỗi cô liêu
Người đi dấu tích in sông núi
Héo hắt tình quê xưa dấu yêu

Nam Thảo

 


Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang