Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đón Tết Miền Xa -- Để Nghe Tiếng Pháo
Thơ Nam Thảo


 

 Đón Tết Miền Xa
(Họa vận bài thơ Chúc Tết của thi sĩ V.H)
 
Đón Tết miền xa gọi đất lành
Quê người giá lạnh có gì xanh?
Lơ thơ ngoài ngõ sương trơ đá
Lác đác trong sân tuyết trọi cành
Chậu quất chồi non mi mộng thật
Bình mai nụ biếc mắt mơ thành
Đôi câu lận đận Xuân dâu biển!
Mấy vận lao đao Tết ảnh tranh!

 

 

 

 

Để Nghe Tiếng Pháo
(Họa vận bài thơ
Hẹn Xuân Ta Sẽ Về của thi sĩ T.A)

 
Xuân người hết đến xuân ta
Bao xuân cũng chẳng phôi pha xuân nhà
Xuân đây chi có mặn mà
Bình minh đã lạnh, chiều tà lạnh thêm!

Xuân sang tuyết giá phủ thềm
Ba mươi cũng lễ cũng đêm giao thừa
Nhưng lòng hỏi có xuân chưa?
Mà hiên mưa nhịp gió lùa những đau!               
 
Đón xuân hoài niệm lao xao
Tình xuân xin gởi trọn vào nhớ thương
Đất người xuân mãi còn vương
Hình xưa, bóng cũ, phố phường, làng quê
 
Nâng ly ước hẹn xuân về
Để nghe tiếng pháo tràn trề mừng vui

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang

';