Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tháng Tư
Thơ Nam Thảo


 

 


 

 

 

Nắng lạnh chiều sương mấy giọt rơi
Tháng tư mấy bữa lại đây rồi
Anh đi xứ lạ lòng tơi tả
Em ở quê quen dạ rã rời
Nước mất vì gian ham dẫn lối!
Nhà tan bởi ác cố giành ngôi!
Tự do dân chủ trây trơ gạt
Gọi đất kêu trời đâu hỡi ơi?!

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang