Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Thắp Nhang Nguyện Sớm Hay Chầy - Xứ Việt Âu Cơ Sao Chẳng Được
Thơ Nam Thảo


 

 

Thắp Nhang Nguyện Sớm Hay Chầy
 
Non nước hởi ơi non nước nầy!
Độc tài đảng trị vẩn còn đây
Burma “quân đảng” nay “dân đảng”
Sao cộng chẳng noi gương kẻ hay?!
 
Chiều xuân gió lộng mưa ngâu
Cho tôi ôm nặng nỗi đau quê nhà
Không bằng một góc người ta
Sao người vẩn mãi cho là “đỉnh cao”?
 
Ồn ào bầu bán xôn xao
Mà trong chỉ có giữa “tao” với “mầy”!
Thắp nhang nguyện sớm hay chầy
Mác Lê dãy chết cộng nầy mồ hoang.

 
Xứ Việt Âu Cơ Sao Chẳng Được?

 
Chúc mừng Miến Điện ở gần ta
Việc nước giờ đây chánh bớt tà
Quốc hội tự do dân chọn lựa
Chính quyền quân phiệt lính buông tha 
Dân ăn thế thắng dân vi quý
Tướng bại vị thua tướng dĩ hòa
Xứ Việt Âu Cơ sao chẳng được?
Như là một nước Myanmar!

Nam Thảo

Myanmar: Cũng được gọi là Burma, Myanmar là tên mới của nước Miến Điện. Miến Điện đã chịu sự cai trị độc tài của quân đội từ năm 1962 tới 2011. Nghe theo tiếng gọi tự do dân chủ của toàn dân,tướng Thein Sein bắt đầu cuộc dân chủ hóa Miến Điện sau ngày 30/3/2011, ngày ủy ban quân quản được giải tán. Trong cuộc tổng tuyển cử tự do được tổ chức ngày 08/11/2015 đảng Liên Minh Quốc Gia Dân Chủ do bà Aung San Suu Kyi dẫn đầu chiếm 80% tổng số ghế trong quốc hội của hai viện. Hiện quốc hội nước nầy còn 25% dân biểu trực thuộc quân đội.Ngày 30/3/2016, cựu tướng Thein Sein trao lại quyền Tổng thống quốc gia cho ông Htin Kyaw, một người cọng sự đắc lực nhất của bà Aung San Suu Kyi, và Miến Điện bắt đầu có một chính phủ dân cử sau hơn 50 năm đặt dưới chế độ quân phiệt.

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang