Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tôi Đi Lâu Lắm - Động Và Vi
Thơ Nam Thảo


 

 

Tôi Đi Lâu Lắm
 
Những tháng tư rồi đã trải qua!
Tôi đi lâu lắm biết đâu nhà!
Xuân mơ hương khói cành mai cũ
Hạ nhớ mây diều tiếng sáo xa 
Thu ngắm lá bay buồn vận nước
Đông nhìn tuyết phủ thảm đời ta
Lênh đênh mái rủ thuyền nương sóng 
Tháng đó niềm đau ôi khó pha!

Nam Thảo


 

Động Và Vi
(Cẩn họa theo vận trong bài thơ
 "Hỏi Còn Gì" của nữ sỉ Huệ Thu)

 
Vá trời đội đá chuyện phàm phi
Cộng sản vì dân chẳng khó gì
Đảng nhóm độc tài đừng nghĩ đến
Búa liềm gạt gẩm hãy từ đi
Dân Nam khắp nẻo chim liền cánh
Mác-xít một đàng cá mất vi
Nước mất nhà tan ai dũng sĩ?
Hành trang nghĩa hiệp động và vi!

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang