Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Có Một Chiều Thu -- Bến Mộng Hương Chiều
Thơ Nam Thảo


 

 

 

 


Có Một Chiều Thu

Chiều thu nhớ quá nước xa xôi!
Cộng vẩn còn đây! Thật hởi ôi!
Búa lớn đe tra dân thấp cổ!
Liềm to bảo vệ đảng cao ngôi!
Tự do quảng cáo thêm nhơ lưỡi
Dân chủ rêu rao chỉ bẩn môi
Phản đối, phản phe = tù phản động
Dành quyền độc trị mãi chưa thôi!!

Nam Thảo

 

Bến Mộng Hương Chiều

Covid đâu đây vẩn lộng hành
Ngoài trời trưa tối cảnh “bà đanh”!(1)
Lá thu run rẩy rơi tơi tả
Rụng xuống lên đường đi vắng tanh!
Cuối phố siêu vi chân cứ “march”!
Đầu đường bác học hứa “invent”!
“Vaccine”, bướm lượn thu phiêu lãng
Bến mộng hương chiều em với anh

Nam Thảo

bà đanh=chùa Bà Đanh (ở thôn Đanh, xả Ngọc Sơn, tỉnh Hà Nam) = chùa vắng người đi lại
thuở xưa

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang