Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Mơ Một Ngày Việt Nam


 


Từ nghìn trùng xa, ai vẫn hát vang lời Việt Nam
Nhìn về đại dương, ta nhớ hướng quê nhà ở đó
Còn nhiều lầm than, sau phút súng gươm buồn lặng im
là tiếng khóc thương đời biệt ly, bên tiếng hát ru gọi người về.

 


Choàng mộng nửa đêm, ai đánh thức khu vườn tuổi thơ
Và gọi dòng sông đưa lối tới cuối làng đầu xóm
Từ thời loạn ly qua những lúc đất trời bình yên
Chị vẫn hát ru tình chờ mong, mẹ vẫn hát ru đời thủy chung.

 

Tựa vào lòng nhau, ơi những trái tim gọi Việt Nam
Tựa vào lòng nhau, ơi những trái tim cùng dòng máu

 


Từng vòng tử sinh quay thắm thoát cũng vài nghìn năm
Nhiều lần nằm mơ, ôi đất nước bao lần đổi mới!
Bằng cuộc bể dâu, xương trắng vẫn cao nghệu thành non
Dòng máu vẫn tuôn trào thành sông, chưa thấy bóng thanh bình một lần

 


Dù nhục dù vinh, xin hãy hát vang lời Việt Nam .
Tựa vào lòng nhau, ơi những trái tim cùng dòng máu
Gọi người gọi ta, gọi số kiếp lưu đày gần xa
Gọi bóng tối ngưng bài cuồng ca, cho tiếng hát mơ ngày Việt Nam.

 


Dù nhục dù vinh, xin hãy hát vang lời Việt Nam
Tựa vào lòng nhau, ơi những trái tim cùng dòng máu
Gọi người gọi ta, gọi số kiếp lưu đày gần xa
Gọi bóng tối ngưng bài cuồng ca cho tiếng hát mơ ngày Việt Nam .

Một Ngày Việt Nam thôi bóng tối đêm dài lầm than
Ngày vui tới reo mừng hòa vang
Cho khúc hát mơ ngày Việt Nam.

     

 

 

Nghe bản nhạc.    
Nhạc: Trúc Hồ
Lời Trầm Tử Thiêng

 

Trở Về Trang Chính | Trở Lại Đầu Trang