Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Mừng Xuân Mới -- Thức Tỉnh
Thơ của Nguyên Vũ


 

 

Mừng Xuân Mới

Trăm hoa đua nở đón Xuân sang,
Tết đến nhà ai cũng rộn ràng.
Bánh tét, bánh chưng câu đối đỏ,
Dưa hành, dưa kiệu chậu mai vàng.
Nâng ly tâm sự cùng bằng hữu,
Chúc phúc hỏi thăm đến họ hàng.
Kỷ Hợi năm nầy mong khỏe mạnh,
Nhìn trời ló dạng ánh hào quang.

       Nguyên Vũ

 

              Thức Tỉnh

Nhìn xem tổ quốc mất lần hồi,
Cả mảnh dư đồ rách tả tơi.
Bởi lũ nội gian mưu bán nước, 
Cùng quân ngoại tặc diệt tiêu nòi.
Đặc khu kinh tế trò lừa đảo,
Mật nghị thành đô việc quấy rồi 
Bờ cõi giang sơn luôn bảo vệ,
Nếu không thức tỉnh hận muôn đời.
                  
       Nguyên Vũ

 


 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang