Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Khuê Oán
Thơ của phamphanlang


 

 

 


 

Từ chàng cách biệt phân ly
Em về ôm mối sầu bi não nùng
Đêm đêm ôm chiếc gối chung
Ngửi mùi hương cũ, lòng nhung nhớ sầu

Anh ơi, giờ ở nơi đâu?
Mau về lau những giọt đau tím lòng
Đèn chong em vẫn đợi mong
Bóng anh bỗng hiện như trong cõi nào

Anh về dáng dấp hư hao...

phamphanlang

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang