Phong Cảnh New Zealand
                   Owlcatraz, Shannon

        
                      hai con bò khổng lồ
        
                    
những con ốc sên dẹp thật lạ mắt
        
        
                       
        
                 
hai nguồn điện của New Zealand
        
        
        
   Trở về