Phong Cảnh New Zealand
                    Wai-O-Tapu Thermal Wonderland

           
           
           
           
           
           
           
           
            vùng núi lửa va những bãi bùn phun khói

Trở về