Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Reflexology (Tìm Huyệt) 

Xin giới thiệu link sau đây rất hữu ích cho việc giữ gìn sức khỏe:
http://www.dorlingkindersley-uk.co.uk/static/cs/uk/11/features/reflexology/extract.html

Có hai cách đọc bản đồ bàn tay và bàn chân:
- Đưa cursor vào 1 nơi trong bản đồ bàn tay/chân để biết nơi đó là cơ quan tên chi.
- Đưa cursor vào hàng dưới bản đồ có tên của cơ quan muốn biết.

Trung tâm điểm của mỗi cơ quan trong cơ thể nơi mỗi bản đồ có huyệt liên quan đến cơ quan đó.

Khi nhấn vào huyệt (chổ LÕM) và xoay trái chiều kim đồng hồ để "thông huyệt" (tức là đưa máu lưu thông vùng nơi đó dễ dàng hơn) thấy ĐAU tức là huyệt chưa được thông. Nên tiếp tục xoa huyệt nhiều lần cho đến khi không còn đau nữa, tức là "Qi"/Khí/energy nơi đó đdã được thông => Máu (là sự sống con người) được dẫn đến dễ dàng => Sức khỏe được gia tăng nơi phần bấm huyệt.

Mỗi cá nhân đều có lịch sử các bệnh lý của gia đình. Ai yếu phần nào thì siêng năng bấm huyệt nơi đó. Ví dụ gia đình có lịch sử bị lãng tai, tìm nơi bản đồ có địa điểm của "tai" rồi mỗi ngày bấm huyệt (nhấn vô điểm huyệt rồi xoay trái chiều kim đồng  hồ) cả bàn tay và bàn chân nơi đó.

 

Trở lại Đầu Trang