Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hồn Thiêng Sông Núi
Thơ Song An Châu


 

 

  

 

 

 

Nghe cung kiếm từ ngàn xưa vọng lại
Tiếng reo hò của hàng vạn anh linh
Đã đứng vùng lên cứu lấy dân mình
Thoát khỏi ách bạo tàn từ phương Bắc.

Ngàn năm trước, ông cha ta chống giặc
Bảo vệ sơn hà, cho đến ngày nay
Lưu sử xanh muôn đời và mãi mãi
Một nước Việt hùng, không nô lệ ai.

Dù đã có hàng ngàn năm khổ ải
Trăm năm dài mang ách bọn thực dân
Đã vùng lên không cúi đầu khuất phục
Chống xâm lăng, chiến thắng đã bao lần.

Quá khiếp sợ trước hùng binh đất Việt
Tướng Thoát Hoan, tên tướng quá ươn hèn
Nơi chiến trường không tả xung hữu đột
Chui ống đồng, để lẩn trốn bao phen.

Đồng bào ta, từ xưa được luyện rèn
Không khiếp nhược trước kẻ thù hung hãn
Nhưng thân ái kết giao ai là bạn
Cùng một lòng chống lại bọn ngoại xâm.

Vàm Nhật Tảo, ngọn lửa hồng rực cháy
Người anh hùng đã diệt được tàu Tây
Nguyễn Trung Trực, danh ngài lưu muôn thuở
Bằng trí khôn, tạo được chiến công này.

Xin khấn nguyện bao hồn thiêng sông núi
Bao anh hùng và muôn vạn anh linh
Cùng ơn trên phù hộ quê hương mình
Kể từ nay không còn chinh chiến nữa!

Song An Châu

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang