Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Cờ Ta Bay Trên Bầu Trời Đất Mỹ
Thơ Song An Châu


 

 

  

 

Trong rạo rực
nghe tiếng kèn xung trận
giục tôi choàng dậy, bước vội ra ngoài
trong ánh bình minh buổi ban mai
để nhìn lá cờ vàng ta bay
trên bầu trời Bắc Mỹ.

Ôi lá cờ vàng màu da dân tộc
ba dãy sơn hà là màu máu dân tôi
đã mấy ngàn năm đổ xuống đắp bồi
cho dân Việt ngàn đời sống mãi.

Đất nước tôi nằm bên bờ Đông hải
tắm mình trong giòng nước Cửu Long
máu quân thù đã nhuộm đỏ sông Hồng
cũng là nơi xác giặc vùi thây
đã bao lần - tràn qua từ phương Bắc.

Đất nước tôi và dân tôi
có biết bao anh hùng xả thân giết giặc
để bảo vệ cõi bờ, bảo vệ lá cờ
Hôm nay và ngày mai đây
nhất quyết không chấp nhận lá cờ hồng
lá cờ máu của kẻ gian, kẻ tham tàn
và của tập đoàn bán nước
đã đổi màu cờ bằng chủ nghĩa ngoại lai.

Đất nước tôi, sông núi trãi dài
từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau
thơm mùi đất phù sa sông Hồng, sông Cửu
Dân một lòng - từ ngoài chí trong
quyết hạ lá cờ hồng
để phất lên cờ vàng ba sọc đỏ.

Nơi hải ngoại
chúng tôi sẵn sàng rồi đó!
Hãy đứng lên!
Hãy đứng lên!
Hởi chiến sĩ đồng bào!
Muôn ngàn bàn tay chúng tôi
sẵn có đàng sau
quyết cùng nhau đập tan lá cờ máu.

Nơi hải ngoại
Lá cờ vàng đã phất phới bay
trên bầu trời Bắc Mỹ
Từ Virginia, Chicago, Cali
Louisiana đến Georgia.

Rồi mai đây,
cờ vàng ta sẽ tung bay
trên bầu trời đất Việt
và khắp năm châu bốn bể một màu.

Song An Châu

 

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang