Trang Web Hướng Dương Txđ


Trở Về Trang Chính


Lưu Thủy Trường: SỰ TÍCH KẾT CỎ
Của Soạn Giả Thanh Lịch*LỚP I

1) . . . ( - ) Vì quá yêu thương ( liu )
Một nàng ( - ) hầu thiếp đẹp xinh ( liu )
2) Nên khi trút hơi thở sau cùng ( hò ) ._
Gọi con vào, Ngụy Thù trối trăn : ( xang )
3) . . . ( - ) “ Ngụy Khỏa con ơi ! ( xang )
Cha nay ( - ) sức kiệt, hơi tàn ( hò )
4) Sắp vĩnh biệt cõi dương trần ( hò ) ._
Một kiếp công hầu vùi chôn tận cửu nguyên ( xang )
5) . . . ( - ) Đang đắm say một giai nhân ( xê )
Mà bỗng dưng ( - ) cha lại lâm trọng bệnh ( xự )
6) Ôi ! đời của cha sao bất hạnh ( xự ) ._
Xuân chưa tàn mà bướm phải lìa hoa ( xang )
7) . . . ( - ) Khi cha nhắm mắt, xuôi tay ( xê )
Hồn về nơi ( - ) cửu tuyền chi hạ ( xự )
8) Lời của cha, con ghi tạc dạ ( xự ) ._
Là phải đem chôn sống nàng hầu .”( cộng )

*LỚP II

9) . . . ( - ) . . Lòng đau ( u )
Sau khi ( - ) mai táng cha già ( cộng )
10) Thao thức trắng canh gà ( cộng ) . _
Ngụy Khoả suy tư, nỗi sầu mang nặng ( xự )
11) . . . ( - ) Nếu nghe theo lời ( xự )
Trăn trối ( - ) của cha ta ( xê )
12) Mà giết thác một đời hoa ( xê ). _
Thì thật là đôc ác, vô nhân ( liu )
13) . . . ( - ) . . Cha ơi ! ( u )
Trước đèn nhang ( - ) con đê đầu khấn lạy ( cộng )
14) Vì không nghe lời cha dạy ( cộng ) ._
Chốn suối vàng, xin cha hãy thứ tha ( u )
15) . . . ( - ) . Con đã cho ( u )
Người hầu thiếp ( - ) xinh đẹp của cha ( u )
16) Được trở về quê xưa ( u ) ._
Xây dựng cuộc đời, tìm lại ánh tương lai ( liu )

*LỚP III

17) . . . ( - ) Khi chiến chinh ( u )
Ngụy Khỏa ( - ) phải ra nơi nơi trận mạc ( cộng )
18) Vâng lệnh Tấn vương đi trừ giặc ( cộng ) ._
Đối địch với Đỗ Hồi , dõng tướng của Tần bang ( xê )
19) . . . ( - ) . Giữa trường sa( xê )
Đôi bên ( - ) quyết liệt giao tranh ( xê )
20) Cho rõ mặt hùng anh ( xê ) ._
Quân Tần thế mạnh, ồ ạt tấn công ( liu )
21) . . . ( - ) Lâm nguy giữa vòng vây ( u )
Ngụy Khỏa ( - ) tả xông, hữu đụt ( cộng )
22) Dù đã hao mòn sức lực ( cộng ) ._
Bỗng tướng Đỗ Hồi ngã ngựa, rơi thương ( xê )
23) . . . ( - ) Ngụy Khỏa xông vào ( xề )
Bắt sống ( - ) tướng Tần bang ( liu )
24) Đánh tan giặc xâm lăng ( xê ) ._
Truyền thu quân trong khúc ca khải hoàn ( xề )

*LỚP IV

25) . . . ( - ) . Về tư dinh ( u )
Giữa một đêm ( - ) trời thanh nguyệt lộng ( cộng )
26) Ngụy Khỏa ngủ say trong giấc mộng ( cộng ) ._
Thầy một lão ông hiện đến bên giường ( xàng )
27) . . . ( - ) “ Thưa ân nhân ! ( xang )
Lão đây ( - ) là thân phụ của nàng hầu ( hò )
28) Mà ngài đã tha mạng hôm nào ( hò ) ._
Cho trở về đất tổ, quê cha ( xang )
29) . . . ( - ) Ơn kia cao trọng biết bao ! ( xê )
Lão nguyền ( - ) ghi xương, tạc dạ ( xự )
30) Mong có ngày đáp tạ ( cộng ) ._
Nên khi thấy ngài binh yếu thế suy ( xê )
31) . . . ( - ) Lão liền kết cỏ ( cộng )
Khiến cho Đỗ Hồi ( - ) ngã ngựa chốn trận tiền ( xàng )
32) Dù không còn ở dương trần ( xề ) ._
Nhưng lão không quên được chuyện đèn ơn ( liu )

 


Thể điệu Lưu Thủy Trường SỰ TÍCH KẾT CỎ
SG.Thanh Lịch biên soạn và trình bày - Ban Nhạc Văn Giỏi

';

 

Trở lại Đầu Trang