Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM
               HÃY MẠNH DẠN NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM
Bài của TaquanghoangNHẬN DIỆN THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM
Một cách tổng quát, được xem thuộc vào thành phần thế hệ trẻ Việt Nam là những người lớn lên và trưởng thành sau Tháng Tư Đen năm 1975.  Nói rõ hơn, tất cả những người này còn ở tuổi vị thành niên – dưới 17 tuổi - hoặc được sinh ra sau biến cố 30 tháng Tư năm 1975.
Riêng tại hải ngoại, thế hệ trẻ Việt Nam bao gồm các thành phần sau đây:

  • Những người khi đặt chân lên đất nước Tự Do sau tháng 4.1975, còn ở tuổi vị thành niên.  Những người này có một điểm chung là sinh ra tại Việt Nam, bao gồm cả những người  sinh ra sau tháng 4.1975 và lúc đến đất nước Tự Do vẫn còn ở  tuổi “teen”, tức đã có hiểu biết ít nhiều về chế độ cộng sản Việt Nam.  Những ai thuộc lớp người này cho đến nay nhiều tuổi nhất là 51 (17 tuổi lúc rời Việt Nam ngay sau tháng 4.1975, thêm 34 năm sống tại hải ngoại.  Những người rời Việt Nam trong những đợt về sau, chắc chắn trẻ hơn.)
  • Những người sinh ra trên đất nước Tự Do sau tháng 4.1975.  Những ai thuộc lớp người này cho đến nay nhiều tuổi nhất là 34 tuổi (34 năm kể từ 1975.)
  • Cũng có thể được xem thuộc thế hệ trẻ Việt Nam là những người khi đến đất nước Tự Do đã qua tuổi 17 nhưng chưa quá tuổi 30, và đã tiếp tục ghi danh theo học các đại học tại các nước họ định cư để có thêm một số kiến thức trước khi vào đời.  Những người này hiện nay nhiều tuổi nhất là vào khoảng 60.

Mặt khác, Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại (CĐNVHN) được hình thành qua ba (03) đợt di dân chính:

  • Đợt “di tản” tháng 4.1975 với khoảng 120 – 150 ngàn người.
  • Những người vượt biên, vượt biển kể từ sau tháng 4.1975 đến những năm đầu thập niên 1980 với khoảng trên nửa triệu người đến được bến bờ Tự Do.
  • Qua chương trình H.O., bắt đầu từ năm 1990 với khoảng trên 300 ngàn người.
  • Ngoài ba đợt di dân chính yếu trên, còn có những người được đi định cư tại nước ngoài qua các diện ODP, VIP, “Chương trình Mc Cain”, hôn nhân, fiancé, v.v... với khoảng nhiều chục ngàn người.

Cho đến nay, CĐNVHN có khoảng ba (03) triệu người, trong đó, những người thuộc thế hệ trẻ – qua sự phân loại trên - có thể chiếm đ̣ến một nửa.
(Ghi chú:  Kể từ đây, khi dùng nhóm từ “thế hệ trẻ Việt Nam” có nghiã là hàm ý những người Việt Nam trưởng thành tại hải ngoại, tức là những người ở lứa tuổi dưới 60.)

TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA CỦA THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Do những quy định của chế độ giáo dục tại các quốc gia tiên tiến, các thành phần còn vị thành niên đều bắt buộc phải đến trường học.  Như vậy, những người Việt Nam khi đến đất nước Tự Do mà còn ở tuổi vị thành niên đều phải ghi tên theo học ở các trường Elementary hay  High School ở lớp tương đương với tuổi, và sau đó thường thường là tiếp tục lên College hay University để hoàn tất chương trình đại học hoặc hậu đại học, hoặc ít nhất cũng có “some College” trước khi vào đời.
Còn đối với những người Việt Nam lúc đi định cư, tuy đã qua tuối vị thành niên nhưng còn trẻ – dưới 30 – và đã trở lại trường (College hay University) thì kiến  thức của những người này không khác gì với lớp người trẻ nói trên. 
Sau trên ba mươi năm sống tại hải ngoại, những người Việt Nam thuộc thế hệ trẻ có rất nhiều người đã đạt được những học vị cao, và đã có những đóng góp to lớn vào sự giàu mạnh của đất nước nơi họ đang định cư.  Sự đóng góp này bao gồm nhiều mặt.  Ngoài vấn đề tài chánh (qua các hình thức thuế khoá), còn tham dự vào dòng chính của sinh hoạt chính trị (đại diện dân cử từ cấp địa phương đến cấp trung ương), tham gia guồng máy công quyền (cũng từ địa phương đến trung ương), trong quân đội, các chuyên ngành, chuyên gia, giáo sư đại học, và khoa học gia.  Nói một cách khác, tuy CĐNVHN còn tương đối trẻ khi so sánh với các Cộng Đồng thiểu số khác, nhưng đã nhanh chóng trưởng thành và đã bắt đầu có những đóng góp tích cực vào đất nước họ cư ngụ.  Đây là một điều rất đáng tự hào cho những người Việt Nam sống tại hải ngoại.

VAI TRÒ CỦA THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM HẢI NGOẠI TRONG VIỆC XÂY DỰNG CĐNVHN
Qua sự phân tích trên, sau 34 năm, CĐNVHN đã thật sự lớn mạnh và trưởng thành khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Bắc Mỹ, Âu Châu, và Úc Châu.  Chính nhờ sự lớn mạnh và những đóng góp to lớn về nhiều mặt của  CĐNVHN tại đất nước nơi họ định cư, tiếng nói của CĐNVHN chẳng những đã được các cộng đồng thiếu số khác nể trọng, mà ngay cả các chính quyền sở tại cũng phải lắng nghe và đáp ứng những yêu cầu chính đáng của Cộng Đồng.
Một điều quan trọng khác cũng cần được nhắc đến là quan điểm chính trị của các CĐNVHN.  Khi thế hệ thứ nhất của Người Việt hải ngoại đến đất nước Tự Do, dù là ở giai đoạn nào của các đợt di dân (4.1975; sau 1975 đầu 1980s, và sau 1990s), đều có chung một quan điểm chính trị: Không chấp nhận chế độ cộng sản Hà Nội.  Chẳng những không chấp nhận mà còn không khoan nhượng, hòa giải.  Có một ranh giới rõ ràng giữa người Quốc Gia và người cộng sản.  Thái độ dứt khoát này được thể hiện qua việc các CĐNVHN đã vận động được các chính quyền sở tại ở bất cứ nơi nào có nhiều người Việt định cư, để có bóng dáng lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay, một biểu tượng của Lịch Sử, của Tự Do, và của tình yêu Quê Hương Việt Nam.
Ba mươi bốn năm đã trôi qua, CĐNVHN ngày càng lớn mạnh song song với sự trưởng thành của thế hệ trẻ.  Cùng lúc, thế hệ thứ nhất đang bước vào tuổi “cổ lai hy” – một sự thật phải chấp nhận -.  Nếu chúng ta đặt vào hoàn cảnh đất nước Miền Nam Việt Nam (̣MNVN) của những năm trước 1975, phải chăng những người Việt Nam thuộc thế hệ trẻ này (nói là “thế hệ trẻ” nhưng cũng đã có những người đang bước vào tuổi 60) đang nắm giữ những cương vị lãnh đạo của đất nước từ địa phương đến trung ương?  Những người trẻ này có thể là Tư Lệnh Sư đoàn, Quân đoàn, hay Tổng Tư Lệnh.  Những người trẻ này có thể là Tỉnh Trưởng, Thị Trưởng, Bộ Trưởng, Thủ Tướng, và cũng có thể là Tổng Thống.  Và cũng ở thời điểm trước năm 1975, không mấy ai sống tại MNVN thắc mắc về khả năng lãnh đạo cũng như lập trường chống cộng của họ.  Lý do đơn dãn là nếu những người đang nắm giữ quyền lực mà chỉ cần tỏ ra có thái độ thân cộng là họ bị toàn dân đứng lên loại bỏ ngay.  Nói một cách khác, ở mỗi thời điểm, có một thế hệ ở lứa tuổi tương ứng đứng ra nhận lãnh trách nhiệm.  Có thể là những nhà lãnh đạo xuất sắc, hay bình thường, nhưng không ai thắc mắc gì về lập trường chống cộng của họ.
Cũng với cách nhìn như vậy, phải chăng ngày nay tại hải ngoại, việc điều hướng các công việc của CĐNVHN phải thuộc về thế hệ trẻ, của những người ở lứa tuổi 60 hoặc nhỏ hơn.  Trong những năm gần đây, những người Việt thuộc thế hệ thứ nhất thường viện dẫn thế hệ trẻ chưa có đủ kinh nghiêm lãnh đạo Cộng Đồng, và nhất là thiếu kinh nghiệm trong công cuộc theo đuổi mục tiêu chống cộng, nên đã tiếp tục nắm giữ việc điều hành các tổ chức của Cộng Đồng.  Điều này cho thấy thế hệ thứ nhất vẫn trì hoãn trong việc đặt hết niềm tin để giao trách nhiệm cho  thế hệ trẻ, và tiếp tục xem họ như ‘con cháu’ chưa trưởng thành, dù rằng họ đã trên 50 tuổi, và có khả năng về nhiều mặt.         
Có lẽ bắt nguồn từ nhận thức trên, và cũng có thể vì trọng nể các bậc trưởng thượng, phần lớn các anh chị em thuộc thế hệ trẻ đã có những tổ chức sinh hoạt riêng, đôi khi vượt hẳn ra ngoài các tổ chức và sinh hoạt của CĐNVHN.  Có rất ít các anh chị em trẻ sinh hoạt nằm trong khuôn khổ của Cộng Đồng, và thường cũng chỉ giữ những vai trò phụ thuộc.  Ngay cả những vị dân cử các cấp - tất cả đều thuộc thế hệ trẻ -  mỗi khi có việc tiếp xúc với các chính quyền nước sở tại (từ địa phương đến trung ương), tiếng nói của họ rất có trọng lượng, nhưng mỗi khi đến với các sinh hoạt Cộng Đồng thì vẫn chỉ có một vị trí rất khiêm nhường...

THÁI ĐỘ CẦN HÀNH XỬ CỦA CẢ HAI THẾ HỆ
Sự quá cẩn trọng của thế hệ thứ nhất tuy có một số mặt tích cực, nhưng thiển nghĩ cách tốt hơn vẫn là nên giao trọn vẹn công việc lãnh đạo Cộng Đồng cho thế hệ trẻ và nếu còn muốn đóng góp vào công việc chung, thì chỉ giữ vai trò cố vấn, hoặc trong các nghi thức văn hoá cổ truyền trong giai đoạn chuyển tiếp. 
Thế hệ thứ nhất có một nhiệm vụ quan trọng hơn là dành thì giờ để viết lại những hiểu biết, kinh nghiệm bản thân (cố gắng sử dụng các tài liệu lịch sử ̣đã được giải mã để đối chiếu hầu gia tăng mức độ chính xác và giá trị  của luận văn) chẳng những để có thêm tài liệu giúp thế hệ trẻ bổ túc kiến thức, mà còn đóng góp vào việc hiệu đính lại những sai lạc của lịch sử Việt Nam do  bọn bồi bút cộng sản Hà Nội cố tình sửa đổi có lợi cho chế độ.
Những người Việt Nam thuộc thế hệ trẻ tại hải ngoại hãy mạnh dạn đứng ra nhận lãnh trách nhiệm, lãnh đạo và hướng dẫn các CĐNVHN.  Thế hệ trẻ phải đứng ra nhận lãnh trách nhiệm không phải vì các bạn trong bao năm qua đã có điều kiện và cơ may tiếp thu được một nền học vấn tốt, được trang bị những kiến thức khoa học, kỹ thuật tiên tiến, v.v.., mà chỉ vi đại cuộc đang ở vào lứa tuổi của các bạn.  Còn về lập trường chống cộng của Cộng Đồng, chắc chắn thế hệ trẻ Việt Nam hải ngoại sẽ chẳng những tiếp tục theo đuổi, mà còn phát huy để có thể sớm giải thể chế độ bán nước Hà Nội. 
Chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng vào lập trường chống Cộng của thế hệ trẻ vì họ xuất thân từ trong những gia đình từng gánh chịu bao khổ đau trong chế độ cộng sản, đã có cơ may lớn lên và trưởng thành trong những xã hội Tự Do, tôn trọng Nhân Quyền, cho nên chính bản thân họ đủ tri thức để nhận biết vị trí đứng của mình, và không thể nào có những hành động đi ngược lại những hoài bão của Cộng Đồng được.  Thời điểm nào, hoàn cảnh nào, và thế hệ nào, cũng có những phần tử xấu, bán rẻ lương tâm cho những vật chất thấp hèn, đi ngược lại nguyện vọng chung của Cộng Đồng, nhưng quá cẩn trọng không muốn tin ai khác ngoài chính bản thân cũng là một điều không đúng.  Vả lại, không có cá nhân hay chức vụ nào có thể tồn tại mãi và không thể thay thế được.

RÚT RA TỪ BÀI HỌC LỊCH SỬ CỦA ĐẤT NƯỚC HOA KỲ
Lịch sử đất nước Hoa Kỳ trong giai đoạn hiện tại đã cho chúng ta một bài học tuyệt hảo.  Là một cường quốc số một thế giới, mỗi một quyết định của Tòa Bạch Ốc đều có ảnh hưởng lớn lao chẳng những đến lợi ích của toàn dân Hoa Kỳ, mà còn liên quan đến sự an nguy của nhiều quốc gia khác, và có thể cả thế giới nữa.  Thế mà qua cuộc bầu cử tháng 11.2008 vừa qua, người dân Hoa Kỳ qua lá phiếu của họ, đã không ngần ngại giao phó trách nhiệm cho một người trẻ, da màu, được đánh giá là chưa đủ kinh nghiệm về mọi mặt, để lãnh đạo đất nước trong một giai đoạn vô cùng khó khăn như chúng ta đều biết.  Và sau khi đã quyết định giao phó trách nhiệm cho tân Tổng Thống Barack Obama, tất cả mọi người – không phân biệt đảng phái, sắc tộc, tôn giáo, v.v..., và cả những người không ưa thích hay không tin cậy ông về một số điều – đều đứng sau lưng ủng hộ và cầu mong cho ông thành công trong nhiệm vụ đảm trách.  Không một ai can thiệp - và thực tế cũng không ai có quyền đó - vào công việc lãnh đạo đất nước của Tổng Thống.  Sự tin cậy, sự tôn kính, và sự ủng hộ về mặt tin thần là những yếu tố cần thiết để giúp cho người lãnh đạo hoàn thành tốt công việc.  Lợi ićh chung của Tổ Quốc là tối thượng.
Có lẽ đã đến lúc thế hệ thứ nhất của người Việt hải ngoại phải dứt khoát và mạnh dạn chuyển giao trách nhiệm lãnh đạo Cộng Đồng cho thế hệ trẻ.  Cùng lúc, các bạn trẻ cũng phải  nhận biết trách nhiệm lịch sử đang thuộc về thế hệ của mình, để từ đó phải biết hành xử như thế nào - dựa vào những kiến thức quý giá của mình, và sự tin yêu của Cộng Đồng - để phục vụ tốt cho Cộng Đồng, cũng như sớm biến hoài bão của Cộng Đồng trở thành sự thật.  Đó là sớm mang lại sự Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, và Hạnh Phúc cho Quê Hương, Dân Tộc, và Tổ Quốc Việt Nam mến yêu.

Westminster, CA 15.4.2009

 

Trở lại Đầu Trang