Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tháng Tư, Vết Thương Mở
Lương Mỹ Trang


 

 

Ta gởi bên trời vòng tang khó
lấp lại hồn hoang huyệt cạn, lòng
rưng rưng chén rượu đầm chân mộ
người cạn cùng ta cả núi sông.

Cách xa sông núi sao cháy bỏng
lửa ở Khe Sanh, lửa Bình Long
còn chưa phai được màu khói súng
ta với người phai chửa ước mong.

Nỗi buồn một tháng trời tao tác
Cả một đời dân tộc về đâu
Đời ta gãy cánh chim trời bạt
Đời của người nơi đáy mộ sâu.

Bây giờ chốn cũ ra dâu biển
Còn vẫn ta, người dấu lửa binh
Túy ngọa sa trường đêm tiễn biệt
Danh tiếng muôn đời sá tử sinh.

Tháng Tư vết cắt chưa hề khép
Ai nỡ phai hơi rượu tiếp thù
Thù nhà nợ nước tròn bao kiếp
Vẫn cứ gươm mài đến thiên thu.

Tháng Tư khắc lại màu bia mộ
Mong một ngày mai dựng cõi bờ
Sá gì sống chết như hơi thở
Vẫn đậm niềm tin dựng lại cờ.


Lương Mỹ Trang
Tháng Tư 2012.

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang