Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Nam Phong Ai Oán
DÒNG LỆ TIẾC THƯƠNG
(
hay Ngọc Hân khóc Nguyễn Huệ )
Cổ Nhạc của Soạn Giả Thanh Lịch


 

 

 

 

 

Ngoc Han

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) ( ---- ) Tiêu sơ ( xang )
Cành ngô ( xang ) rụng bao lá vàng ( xề )

2) Trời Thu ( xang )___ đổ cơn mưa lạnh ( xự )
gợi sầu lai láng ( lỉu ) trong cảnh chia ly ( liu )

3) Còn đâu ( liu ) một đấng anh hùng ( xề )
Thanh sử ( xảng ) muôn thuở lưu danh ( xang )

4) Đành cam ( xang ) vĩnh biệt dương trần ( hò )
Khi sơn hà ( xề ) còn trông cậy tay ai ( liu )

5) ( ---- ) Tình duyên ( liu )
Đang nồng lửa hương ( xang ) cùng với quân vương ( xang )

6) Thiếp nguyện thề ( xề ) đá vàng trăm năm ( liu )
Dẫu cho ( liu ) trần thế tang thương ( oan ).

7) Nhớ năm xưa ( liu ) chàng ra Bắc Hà (xề )
đề cờ ( xề )___ “ Diệt Trịnh phù Lê ”( liu )

8) Trên lưng ( liu ) bạch tượng oai hùng ( xề )
Chàng xông pha ( lỉu ) trừ lũ ác gian ( liu )

9) ( ---- ) Xuân nao ( xang )
Danh rạng ( xự ) khắp non sông ( xê )

10) Chiến thắng ( xảng )___ vinh quang ( xang )___
Chàng phá tan ( liu ) bao vạn quân Thanh ( xang )

Đoạn II

11) ( ---- ) Ngờ đâu ( liu )
Chim bằng ( xề ) xa lìa không gian ( liu )

12) Vùi chôn ( xê) chí cả tung hoành ( hò )
Tay kiếm ( xảng ) đã buông xuôi ( xang )

13) Vội vàng ( xề ), chàng sao nở ( lỉu )
đoạn ly ( liu ) tình phu thê ( liu )

14) Trào tuôn ( liu ) đôi ngấn lệ hồng ( xề )
tiếc thương ( xê )___ người bạn chung tình ( hò )

15) ( ---- ) Quân vương ơi ! ( xang )
thiếp xin hẹn ( xự ) ở kiếp lai sinh ( xang )

16) Ta sẽ ( xảng )___ gặp gỡ ( xế )___
Cùng nhau tái hiệp ( xự ) mối lương duyên ( xang )

17) Sầu đau ( liu ) tê tái gan lòng ( xề )
Khi triều nghi ( liu ) vắng dạng quân vương ( liu )

 

Mời các Anh Chị Nghe bài "Giòng Lệ Tiếc Thương" do Bạch Long Nhi trình bầy:

';
Trở lại Đầu Trang