Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Sinh Hoạt Người Việt Quốc Gia trên Thế Giới


Last Update: January 10, 2020
Co vang

HÌNH ẢNH + TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT MỚI ĐÂY

 

HTĐ: Đêm Ra Mắt Ban Chấp Hành Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH

Khánh Thành Tượng Đài Thuyền Nhân tại Burnhamthorpe, Canada

Úc Châu: Hơn A$18.000 Tương Trợ 48 Tù Nhân Yêu Nước

Úc Châu: Chống văn công Việt Cộng thi hành Nghị Quyết 36 tại Úc Châu.

Người Lính và Quê Hương

San Diego Tưởng Niệm Ngày Quân Lực

Frankfurt Làm Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 44

Canberra tưởng niệm Ngày Quốc Hận 44

Ottawa:  Thượng Kỳ và Tưởng Niệm Quốc Hận 44 trước Quốc Hội Canada.

San Diego Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận năm thứ 44

London: Biểu Tình nhân Ngày Quốc Hận 44

Đức Quốc Tưởng Niệm Quốc Hận

Paris: Tưởng Niệm Quốc Hận thứ 44

Canberra: 44 năm Quốc Hận

 

o-O-o-

Video: "Hành Quân Lam Sơn 719 Hạ Lào 1971"

 Hình ảnh Cờ Vàng Được Vinh Danh

oooOooo

THƯ MỜI - THÔNG BÁO

Lịch Cờ Vàng Năm 2020

Sinh Hoạt của Viện Việt Học Tháng Giêng 2020

 

............

Melbourne: Lễ Giổ lần thứ 35 Anh Hùng Trần Văn Bá 11-1-2020

Dallas Fort Worth: Tiệc Xuân Chiến Sĩ 12-1-2020

Nam Cali: Tất Niên Hội CTNCT 12-1-2020

Koln: Mừng Xuân Canh Tý 18-1-2020

Hòa Lan: Vui Mừng Đón Xuân Canh Tý 18-1-2020

Arlington,TX: Tưởng Niệm Tử Sĩ Trận Hải Chiến Hoàng Sa năm 1974 19-1-2020

San Diego: Hội Tết Canh Tý 24-25-26/1/2020 - (2)

Nam Cali: Diễn Hành Tết 26-1-2020

New South Wales - Hội Chợ Tết Canh Tý 31-1.. 2-2/2020

Dallas: Chương Trình Mừng Tết 1/2/2020

Montreal: Hội Chợ Tết Canh Tý 2-2-2020

Trung Florida: Mừng Tết Canh Tý "45 Năm Viễn Xứ" 8-9/2/2020

Frankfurt: Hội Tết Canh Tý  29/2/2020 - (2)
Trở lại Đầu Trang