Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Sinh Hoạt Người Việt Quốc Gia trên Thế Giới


Last Update: April 22, 2020
Co vang

HÌNH ẢNH + TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT MỚI ĐÂY


Hoa Kỳ: TIỀN CỨU TRỢ

Victoria: Hội Chợ Tết Canh Tý 2020

San Diego: Hội Chợ Tết Xuân Canh Tý 2020

San Jose: Hội Chợ Tết Canh Tý 2020

Sydney: Hội Chợ Tết Canh Tý 2020

Melbourne: Tưởng Niệm các Chiến Sĩ Hoàng Sa

San Diego: Tết Canh Tý 2020

San Jose Nổ Pháo Tết - Mạc Phương Đình

HTĐ: Đêm Ra Mắt Ban Chấp Hành Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH

Khánh Thành Tượng Đài Thuyền Nhân tại Burnhamthorpe, Canada

Úc Châu: Hơn A$18.000 Tương Trợ 48 Tù Nhân Yêu Nước

Úc Châu: Chống văn công Việt Cộng thi hành Nghị Quyết 36 tại Úc Châu.

Người Lính và Quê Hương

 

o-O-o-

Video: "Hành Quân Lam Sơn 719 Hạ Lào 1971"

 Hình ảnh Cờ Vàng Được Vinh Danh

oooOooo

THƯ MỜI - THÔNG BÁO

Lịch Cờ Vàng Năm 2020

Sinh Hoạt của Viện Việt Học Tháng Ba 2020

............

Montreal: Lễ Hội Hai Bà Trưng 1-3-2020

NSW - Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng

Wiesbaden: Tưởng Niệm Hai Bà Trưng 8-3-2020

San Diego: Tưởng Niệm Tháng Tư Đen 26-4-2020

Hòa Lan: Thư Mời Tưởng Niện Quốc Hận tại Berlin


Trở lại Đầu Trang