Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Trưa Phú Túc
Thơ Thylanthảo


 

 

 

         .smsm.

( Viết nhớ Trung Tá Lò Văn Bảo, Tỉnh Trưởng Phú Bổn,
chung buồng trại tù Hà Tây )

Nắng trưa Phú Túc xe đông nghẹt
Dân lính quân xa rối cả đường
Nóng tháng ba rã rời mệt mỏi
Nhìn thấy đâu đây cảnh chiến trường...

Mới có ba ngày chưa đến nỗi
Gạo mì còn đủ sống cầm hơi
Mắt ai lạc lỏng bơ vơ quá
Biết nẻo nào đi. Khó kêu trời!

Xe dodge vẫn còn êm nổ máy
Đàn em theo bước vẫn đủ nguyên
Dăm ba vợ lính lo cơm nước
Loạn lạc eo ôi quá rối phiền...

Ai hỏi về đâu? Ta ú ớ
Thấy người ta chạy cứ chạy theo
Xếp ta bỏ trốn hai ngày trước
Bỏ mặc đàn em...cảnh hiễm nghèo!!

Lính ta mấy cậu em hiền lắm
Dáng vẻ học trò trên mắt môi
Ta biết gì đâu... Ờ cứ chạy
Lục bình theo nước lững lờ trôi.

Quan năm tỉnh trưởng cao to lớn
Đôi mắt chỉ huy sáng thật hiền
Ông đi an ủi từng đơn vị
Chúc lành chúc phúc chúc bình yên.!

Gặp ở đây đâu ngờ năm sau
Trại tù Hà tây lại gặp nhau
Cảnh đời dâu bể không ngờ được
Ông làm thợ mộc- Ta trồng rau!!

Chiến trường Ông gan dạ kiêu hùng
Hổ xa rừng cảnh thảm nhục chung
Đôi mắt năm xưa ngời dĩ vãng
Giữ tròn tư cách chốn lao lung.!!

Mỗi năm cứ đến mùa đau nhục
Ray rứt lòng thương tiếc nhớ cờ
Nhớ cảnh thay đời ngày năm cũ
Bao giờ lặp lại chuyện tháng tư?!?

                       thylanthảo

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang