Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đã Gặp Nguyễn Biểu
Thơ Trang Y Hạ


 

 

Ta vốn là - nhân sĩ cõi trời Nam
đậu Thái Học - làm chức quan Ngự Sử
ngụ Bình Hồ, đất La Sơn - chính xứ
nắng gió Lào hòa quyện sóng biển thanh

ta đau lòng nhìn quân giặc gian manh
gót quân Minh giày quê cha đất tổ
gót quân Minh đày dân Nam thống khổ
tướng Đại-Ngu không sợ sệt cúi đầu

nợ ơn vua nợ ơn nước - bấy lâu
một thân Sứ tiến thẳng đồn quân giặc
bọn Trương Phụ mặt hiu hiu tự đắc
ta hiên ngang đối đáp - giọng Sứ Thần

đất quê cha cớ gì chịu nhục thân
binh thực đủ đánh tan tành tức khắc
mấy khi được ăn đầu người phương Bắc
ta ung dung móc mắt, nhắm - ngon ơ

Trương Phụ nhìn khiếp sợ - đến thẫn thờ
vội đứng dậy tiễn ta ra cổng trại
hàng tướng Phan Liêu - tâu lời oan trái
đổi ý, giặc đè cổ cắt lưỡi ta

 

ôm chân cầu dòng nước cuốn thây ma
ta hóa cọc đâm thủng thuyền giặc Bắc

quá uất hận từ tâm can đau thắt
lòng trung kiên thao thức dưới tuyền đài
tiếc thân trai chưa tròn phận làm trai
giận bọn gian đầu hàng gây tai ách

tung chén lên trời - đàn rung mấy phách
nuốt hận trong lòng ôm mối tang thương
khổ dân Nam mãi lưu lạc tứ phương
ai còn nghĩ - đến đền hoang mả lạnh

ta từng ngắm vầng trăng tròn vành vạnh
nhớ nàng thơ cõng ý lạc quê người
thương chàng trai chưa thấy tuổi hai mươi
thân bươn chải đời tha phương cơ khó

hãy cạn bình đừng say - anh bạn nhỏ 
người dân Nam muôn thuở vẫn hào hùng
ngửng cao đầu quyết không đội trời chung
kẻ xâm lăng - hơn nghìn năm nô lệ.

Trang Y Hạ


Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang