Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tuyển Tập Truyện Ngắn
của Hướng Dương txđ
Tình Cảm Gia Đình  -  Tình Cảm Xã Hội -  Tị Nạn  -  Dị Thường -  Trữ Tình

hoa

hoa

hoa

hoa

 

1. Người Trở Về Từ Cõi Chết (Dị Thường)

2. Câu Chuyện Một Người Con Gái Đi Tị Nạn (Tị Nạn - Tình Cảm)

3. Giã Từ Dĩ Vãng (Tị Nạn - Tình Cảm)

4. Nhân Duyên (Tị Nạn)

5. Kẻ Quá Vãng (Dị Thường)

6. Quả Báo (Dị Thường)

7. Khách Sạn Sao Biển (Dị Thường)

8. Cuốn Nhật Ký Bìa Đỏ (Dị Thường)

9. Một Câu Chuyện Tình (Trữ Tình)

10. Mắc Mưu Chồng (Xã Hội Dị Thường)

11. Cơn Mê Hiện Thực (Dị Thường)

12. Bố Tôi (Tình Cảm Xã Hôi)

13. Nguyện Ước (Tình Cảm Tị Nạn)

14. Những Chuyện Xuân Tàn 1 (Xã Hội)

15. Những Chuyện Xuân Tàn 2 (Xã Hội)

16. Những Chuyện Xuân Tàn 3 (Xã Hội)

17. Định Mệnh (Tình Cảm)

18. Đi Tìm Con (Dị Thường)

19. Một Ngày Tết Khó Quên (Dị Thường)

20. Tình Cấm (Tình Cảm )

21. Nhớ Mùa Thu Xưa (Tình Cảm Dị Thường)

22. Câu Chuyện Ơn Nghĩa (Dị Thường)

23. Chuyến Tàu Định Mệnh (Tình Cảm)

24. Chuyện Xưa (Tình Cảm)

25. Quyết Định Cuối Cùng (Tình Cảm)

26. Chuyện Bất Ngờ (Tình Cảm)

27. Trớ Trêu (Tình Cảm Dị Thường)

28. Chỉ Một Lần Yêu Anh (Truyện Tình Cảm)

29. Mùa Thu của Cuộc Đời (Tỉnh Cảm)

30. Lưới Tình (Tình Cảm)

31. Đứa Con (Tình Cảm)

32. Chuyện Một Tấm Hình (Tình Cảm)

33. Tình Xưa Duyên Nay (Tình Cảm dị thường)

34. Lá Thư Không Trông Đợi (Tình Cảm)

35. Chàng Đến Thăm (Trữ Tình)

36. Những Ngày Dài, Dài ơi là Dài... (Tâm Lý Tình Cảm)

37. Một Chuyến Đi (Tâm Lý Tình Cảm)

38. Ghen (Tâm Lý Tình Cảm)

39. Chuyện Kỳ Lạ (Tình Cảm Trữ Tình)

40. Tìm Lại Dĩ Vãng (Truyện Tình)

41. Giã Từ Cuộc Chơi (Truyện Tâm Lý Tình Cảm)

 

 

Trở lại Đầu Trang