Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Vá Cờ - Vá Lại Cơ Đồ của Tổ Tiên - Vá và Phất Cờ
Thơ của Hà Huyền Chi, Lê Chân và Trần Việt Nhân


 

 

 

Vá Cờ
Anh hy sinh, thân cờ in vết đạn
Em vá cờ, em vá mảnh giang san
(Cảm đề tác phẩm Vá Cờ của Nguyễn Ngọc Hạnh)

Đường chỉ thẳng, một đường gươm bén
Chém ngang đời vết chém như mơ
Vá tim tan tác như cờ
Vá hồn vị quốc chưa mờ linh quang
Vá hạo khí dọc ngang trời đất
Bốn ngàn năm bất khuất kiêu hùng
Trên cờ thấy núi thấy sông
Người vì nghĩa cả đã dâng hiến đời
Nhấm dòng máu còn tươi nỗi hận
Nghiêng mái đầu súng trận còn vang
Yêu người, yêu lá cờ vàng
Lệ thầm nuốt nghẹn từng hàng mỗi đêm
Đời chinh phụ thoắt chìm trong tối
Tình yêu quê réo gọi đầy lòng
Lửa tim hận nước, thù chồng
Lửa thiêng còn cháy bập bùng ngàn thu.

hahuyenchi

 

 

Vá Cờ và Phất Cờ

Vá cờ vá trái tim tan nát
Vá hận trong giòng nước mắt rơi
Tháng năm dõi mắt ôm Cờ đợi
Tráng sĩ hề Việt Nam ơi
Lá cờ toàn vẹn hờn sôi sục
Xông thẳng, cùng lên, quân dân ơi!

TRẦN VIỆT NHÂN
8.3.2011  Vá Lại Cơ Đồ của Tổ Tiên

Góp Nhặt mãnh tim để vá trời
Vá mãnh cơ đồ rách tả tơi
Vá hồn dân tộc đang quằn quại
Vá nỗi đau thương đến ngập trời

Ta vá giang san vá mãnh đời
Cho dầu thịt nát với xương rơi
Cho dầu bão táp đang vần vũ
Vá mãnh hồn ta đang tã tơi

Dẫu cảnh can qua đến ngất trời
Thăng trầm ơi hỡi vận nước tôi
Gieo neo sóng dữ con thuyền nhỏ
Ta nguyện vá trời giữa biển khơi

Chí sỹ đâu rồi chí sỹ ơi !
Nam quan Việt cộng bán mất rồi
Hoàng sa giặc chiếm còn đâu nữa
Cờ vàng ta vá lại đi thôi

Lê Chân

 

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang