Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Khu Vườn Hoàng Song LiêmHoàng Song Liêm bước vào lãnh vực thơ rất sớm, khi còn đang ở tuổi học trò trong những năm đầu của thập kỷ 1950. Cùng thời với ông người ta cũng được đọc thơ của Hoàng Phụng Tỵ, của Nguyễn Quốc Trinh và của Nghiêm Huy Giao. Ông cộng tác với các báo Tia Sáng, Hồ Gươm, Giác Ngộ, Giang Sơn khi chưa tới tuổi 20.
Đã Xuất Bản
: hai thi phẩm được ra mắt vào các năm 2004 và 2006. Thi phẩm thứ nhất mang tựa “Thơ Hoàng Song Liêm” gồm khoảng 50 bài sáng tác trong những năm đầu của thập kỷ 1950 và 50 bài khác viết sau năm 2000. Thi phẩm thứ hai mang tựa “Thơ tình Hoàng Song Liêm” gồm khoảng 50 bài sáng tác phần lớn trong thập niên đầu của thiên niên kỷ thứ ba.
Hoàng Song Liêm là cả một đời thơ, một đời thơ lãng mạn. Ông đã đóng góp nhiều cho nền văn học Việt Nam ngoài nước và đã mang lại cho thi ca Việt Nam những tình khúc vượt thời gian.

  Trích bài "Thi Sĩ Hoàng Song Liêm và những dòng Thơ Hoài Càm Lưu Vong" của Nhà Văn Nguyễn Cao Quyền

Hình chụp sau buổi nói chuyện về Chiến Tranh Việt Nam của Tác Giả Hoàng Song Liêm tại Học Viện Không Quân Mỹ
(Air Force Academy) của Hoa Kỳ tại Colorado Springs ngày 11-15 tháng 11 năm 2012

Bravo Thi Sĩ HSL! - hdtxđ (1-04-2013)

Những bài Văn/Thơ của Hoàng Song Liêm trên trang Hướng Dươngtxđ:

 

1. Tình Xưa - Từ Công Phụng phổ nhạc
2. Nhớ Bắc
3. Về Thăm
3. Bông Hoa Vườn Dị Thảo - Anh Bằng phổ nhạc
5. Hai Phương - tiếng ngâm của Hồng Vân
6. Sa Mù - Hồng Vân ngâm
7. Những Mảnh Trời Khác Biệt
8. Viết Cho Em
9. Lại Một Tháng Tư Đen - Anh Bằng phổ nhạc New Item


Trở lại Đầu Trang