Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính


NHẮN NHỦ NGƯỜI TÌNH VN

Bốn mươi năm triền miên trong giấc ngủ,
Chàng hỡi chàng, mau tỉnh dậy vùng lên!
ARập Trung Đông gọi gió Xuân sa mạc…
Con cháu Rồng hãy dậy sóng Cửu Long giang!

HD

 

Đồng bào trong nước nếu muốn "Thế Giới Tự Do" bên ngoài tiếp tay ủng hộ nhân dân VN
thay đổi dẹp bỏ "chế độ Đảng trị độc tài, thối nát, tham ô, bán nước (cho Trung cộng) v...v...
của Đảng Cộng Sản VN"
thì
TOÀN DÂN 3 miền Bắc Trung Nam hãy
CÙNG NHAU ĐỨNG LÊN BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI CHÍNH QUYỀN
TRONG NƯỚC
như dân chúng các nước ARập Trung Đông hiện nay.
HD

MỤC LỤC 
(Hãy bấm vào tựa sách muốn đọc và tài liệu muốn xem)


1. TÌNH NHÀ NỢ NƯỚC (Mài Gươm Phục Quốc) Tiểu thuyết dã sử kỳ tình VN (cuối
đời nhà Trần đầu nhà Hồ) – xuất bản 1982 tại Thụy Sĩ.
 
2. HỜN VONG QUỐC Tiểu thuyết dã sử kỳ tình VN  (thời An Nam vong quốc đô
hộ bởi nhà Minh,Trung Hoa) – xuất bản lần thứ nhất 1983
tại Paris, lần thứ hai 1984 taị Hoa Kỳ.
 
3. GIAI NHÂN VÀ ĐẠI ĐẾ Tiểu thuyết phóng tác dã sử kỳ tình của Pháp quốc thời đaị đế
Nã Phá Luân (Napoléon) – xuất bản 1993 tại Canada
(Nhân Trí/Sóng).
 
4. TÌNH Tuyển tập chuyện ngắn (với 12 thiên tình sử diễm lệ ướt át của thế hệ VN nơi xứ người) – xuất bản 1996 tại Đức quốc (Viên Giác).  
5. TÌNH TÌNH (TÌNH II) Tập Truyện Ngắn 2014-2015 của HuynhDung với những câu
chuyện tình diễm lệ đầy trào phúng của thời đại.
new
6. THIÊN ĐƯỜNG CỦA THY Tiểu thuyết tình cảm xã hội thời sự – xuất bản tại Úc Châu 1989 (Chuông Saigon).  
7. LL12 NỮ ĐIỆP VIÊN Tiểu thuyết phiêu lưu trinh thám gián điệp kỳ tình – xuất bản 1991 tại Hoa Kỳ (Đại Nam).(phổ biến trên Nguyệt San Lữa Việt «Canada», Việt Luận «Úc», Hồn Việt «Mỹ» 1988-1989)  
8. SONG ĐIỆP  LL12 & VT001 (Chuỳến đi Á-Rập) – Tiểu thuyết phiêu lưu trinh thám gián điệp kỳ tình – (phổ biến trên Sóng và Nguyệt San Việt Nam /Canada1992).  
9. LL12 TRÊN CHIẾN
TRƯỜNG QUỐC TẾ
Vịnh/Golfe/ Gulf (Irak) – Tiểu thuyết phiêu lưu trinh thám gián điệp kỳ tình – (phổ biến trên Nguyệt san Người Việt/Thụy Sĩ 1995).  
10. NHỮNG TÌNH KHÚC NGÀY XƯA : Huỳnh Dung xin giới thiệu vài bài thơ đã phổ biến  
11. LE PARADIS DE THY (Bản dịch Pháp ngữ «Thiên đường của Thy»  do Giáo Sư Thạc Sĩ Trần Quang Đệ)  

12. LL12 TRÊN NHỮNG
NẺO ĐƯỜNG THẾ GIỚI

Sáng tác mới, dựa theo thời sự 2011. Tiểu thuyết phiêu lưu trinh thám gián điệp kỳ tình. (LL12 «tái xuấtgiang hồ!» Sau thời gian dài bị mất tích trong cuộc chiến Trung Đông, nàng đã trở về! Nàng trở về với thân phận mới, với những chuyến phiêu lưu mới và chiến cuộc mới.
new
NHỮNG LỜI GIỚI THIỆU VÀ PHÊ BÌNH TÁC PHẨM CỦA HUỲNH DUNG
của các bậc chân tu, học giả, văn nhân, nhà báo, độc giả
Sơ lược tiểu sử của Huỳnh Dung (curriculum vitae)
Hình ảnh Huỳnh Dung tham dự các cuộc họp mặt văn đàn VN và quốc tế.

 

Những Tiểu thuyết, Truyện ngắn và Thơ của Huỳnh Dung
trên trang Hướng Dương txđ:

Thơ

Tiểu Thuyết

1. Le Paradis de Thy: Roman de Huynh Dung Ruhier - Préface
2. Le Paradis de Thy: Roman de Huynh Dung Ruhier - Chapitres 1 et 2
3. Le Paradis de Thy: Roman de Huynh Dung Ruhier - Chapitres 3 et 4
4. Le Paradis de Thy: Roman de Huynh Dung Ruhier - Chapitres 5 et 6
5. Le Paradis de Thy: Roman de Huynh Dung Ruhier - Chapitres 7 et 8
6. Le Paradis de Thy: Roman de Huynh Dung Ruhier - Chapitres 9 et 10
7. Le Paradis de Thy: Roman de Huynh Dung Ruhier - Chapitres 11 et 12 new

1. Song Điệp LL12 và VT001 - Huỳnh Dung- Chương 1

2. Song Điệp LL12 và VT001 - Huỳnh Dung- Chương 2
3. Song Điệp LL12 và VT001 - Huỳnh Dung- Chương 3

1. LL 12 trên Chiến Trường Quốc Tế - Huỳnh Dung: Chương 1
2. LL 12 trên Chiến Trường Quốc Tế - Huỳnh Dung: Chương 2
2. LL 12 trên Chiến Trường Quốc Tế - Huỳnh Dung: Chương 2

1. Tình Nhà Nợ Nước - Huỳnh Dung: Phần Giới Thiệu
2. Tình Nhà Nợ Nước - Huỳnh Dung: Phần 1
3. Tình Nhà Nợ Nước - Huỳnh Dung: Phần 2
4. Tình Nhà Nợ Nước - Huỳnh Dung: Phần 3
5. Tình Nhà Nợ Nước - Huỳnh Dung: Phần 4
6. Tình Nhà Nợ Nước - Huỳnh Dung: Phần 5
7. Tình Nhà Nợ Nước - Huỳnh Dung: Phần 6
8. Tình Nhà Nợ Nước - Huỳnh Dung: Phần 7
9. Tình Nhà Nợ Nước - Huỳnh Dung: Phần Chót

1. Hờn Vong Quốc - Huỳnh Dung: Mục Lục + Lời Phi Lộ
2. Hờn Vong Quốc - Huỳnh Dung: Phần 1
3. Hờn Vong Quốc - Huỳnh Dung: Phần 2
4. Hờn Vong Quốc - Huỳnh Dung: Phần 3
5. Hờn Vong Quốc - Huỳnh Dung: Phần 4

 

Truyện Ngắn
Tham Khảo

 

Trở lại Đầu Trang