Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Khu Vườn Minh Phượng   

Bài Minh Phượng trên Trang Hướng Dương txđ:

Thơ

 

Bên Này Nghe Tin
Cám Ơn

Rồi Một Buổi

Một Năm đã Trôi Qua
Phép Nhiệm Mầu
Ngày Độc Lập Bên Này
Ai...? ---- Máu Chày Trên Quê Hương Tôi
Cảm Tác bài Thơ “Hãy Gióng Trống Lên” của Văn Nguyên Dưỡng
Tưởng Niệm Cô Hạnh Nhơn
Chúc Tết Mậu Tuất
Lại Một Tháng Tư
Tháng Tư Năm Ấy với Năm Nay
Gửi Cả Trần Gian
Văn:

 

Cảm Tưởng Sau Khi Xem Phim "Ride The Thunder"
Thư gửi BTC Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận tại Bolsa Grande HS

Về Tựa Đề của phim “Sự Kinh Hoàng ở Sài Gòn Nhỏ"
Tâm Tình với Đồng Môn ... từ một Tiếng Cha
Biểu Tình với Con và Học Trò
Những Bài Toán Ngổn Ngang
Học Sinh Hoa Kỳ Viết về Sự Kiện Cá Chết
“Duyên” với Sách Hay…
Hội Project MotiVate Tưởng Niệm 30/4
Video Nhạc

 

Xin Đứng Dậy Đi
 

 

 

 

 

 

Trở lại Đầu Trang