Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Khu Vườn
Vương Hồng-NgọcVHN
Vương Hồng-Ngọc
Tên và bút hiệu:          Vương Hồng-Ngọc
Sinh quán:                   Biên Hòa, Nam Việt Nam

Vượt biển đến Mỹ năm 1985 .
Hiện cư ngụ và làm việc tại Seattle-Washington, Tây Bắc Hoa-Kỳ
Thơ văn đăng rải rác trên vài tạp chí Văn Học Nghệ Thuật và liên mạng


Tác phẩm in chung:   
- Hoa Nắng - Thơ, Phụ Nữ Việt, 2007
- Muôn Hồng Nghìn Tía - Văn, Phụ Nữ Việt, 2009
- Duyên Thơ Xướng Họa - HNND 2011
- Tuyển tập Tiếng Thơ Tây Bắc- Đông Phương Foundation 2012
-Tuyển Tập Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam, Đông Phương Foundation  2013

 

Thơ Văn Vương Hồng-Ngọc ghim trên trang Hướng Dương:

1. Hướng Dương
2. Hãy bước nhẹ chân kẻo lá đau
3. Người Có Kịp Về
4. Không Âm
5. Chiều Cuối Năm
6. Mùa Đông Còn Xanh
7. Thăm Giùm Em
8. Cho Đến Khi...
9. Quà Gửi Mùa Xuân
10. Con Đi Trường Học (Văn)
11. Mặc Niệm Tháng Ba
12. Nén Hương cho Tháng Tư
13. Lần Đầu Hát Lại Quốc Ca (Văn)
14. Tháng Tư Biển Nhớ
15. Ảo
16. Tìm Bóng Thiên Thu
17. Thu Hẹn
18. Tiếng Vỡ Cuối Ngày
19. Giữ Quê Nhà Trong Nhau
20. Nợ Tang Bồng
21. Mùa Đông Còn Xanh
22. Dòng Nhớ
23. Biển và Nàng
24. Nắng Xưa Theo Hạ Về
25. Người Có Kịp Về Mùa Lá Đổ
26. Cõi Ta
27. Ở Lại Nhé Tình
28. Chia Nhau Một Chút Vô Thường
29. Giông
30. Chập Chờn
31. Ảo Mộng New Item

 

Trở lại Đầu Trang