Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Phận "Con Ghẻ"
Thơ Ý Nga 

 

 


 


 

Viết thay tâm sự của thuyền nhân Nguyễn thị G, trôi giạt vào trại tỵ nạn Songkla,
Thái Lan năm 1979, với một bào thai của hải tặc trong người, có cha bi VC giết
chết trong một trại tù ở miền Bắc, mẹ đã nằm xuống nơi vùng kinh tế mới và
một người em đã chết dưới một gầm cầu  Sài Gòn trong cơn sốt.

Tháng Tư! Mưa tuyết vẫn còn
Cho tôi rũ liễu hao mòn cơn đau
Nhắc mình rồi lại nhắc nhau
Sau cơn quốc hận, nát nhàu quê hương

Tháng Tư! Càng nghĩ càng thương
Lệ tôi, đứa trẻ đầu đường không cha.
Mẹ cha trả nợ quốc gia
Não, ai đem “tẩy”? Người xa ai gần?
Chết đi sống lại mấy lần
Vợ con vẫn một nợ nần “ngụy quân”
Rừng sâu cha chẳng mộ phần
Phố đông, con trẻ tủi thân không nhà

Tháng Tư! Đảng phá san hà!

Ý Nga, 28.4.2005.   

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang