Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tháng Tư và những Câu Hỏi
Thơ Ý Nga, Nhạc Nguyễn Văn Thành


 

 

 

image

image

 

 

';

 


Có bao nhiêu gia đình
Sau tháng Tư tan nát
Từ Bảy Lăm “hòa bình”
Đời “tự-do”... đói khát

Có bao nhiêu người vợ
Đã mòn-mỏi chờ chồng
Trong nỗi niềm lo sợ
Chết cùng với cùm gông?

Có bao nhiêu người con
Theo ông bà ra Bắc
Thăm cha rất gầy mòn
Chuyện nhà không dám nhắc?

Có bao nhiêu người mẹ
Chết theo con trùng dương
Chuyến hải trình hóa… “nhẹ”:
Chẳng còn ai vấn vương?

Có bao nhiêu thuyền nhân
Quên được điều oan nhục
Đã gánh chịu vào thân
Ngày xa lìa “hỏa ngục”?

Có bao nhiêu chiến-sĩ
Một đời vì nước non
Gương anh hùng bất tử
Trách-nhiệm luôn giữ tròn?

Có! Xin thưa rất nhiều
Hăm chín năm giáo điều
Bàn tay đảng đỏ máu
Tội dân mình bao nhiêu!!!

Ý Nga, 16.2.2004.

Điệp Khúc trong bài hát:

Có bao nhiêu có bao nhiêu?
Xin thưa có rất nhiều
Hăm chin năm giáo điều,
Bàn tay Đảng đỏ máu
Tội dân tôi bao nhiêu.

Kết

Em thổi bập bùng ngọn lửa lên
Cho anh cho chị . . . từng lênh đênh
Biển Đông năm ấy người trôi xác
rong biển năm nay xanh sắc thêm.
Em cắm chân nhang nhìn ngón tay
Run run sắc đỏ loang đây này
Máu anh máu chị . . . còn in dấu
những phút kinh hoàng, phận kém may.

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang