Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hỡi Ơi Trăm Mối! Giống Nòi Còn Chi?
Thơ Ý Nga
 

 

 

 

Khăn tang trong gió khóc Cha
Áo tang phần phật bên hoa tím buồn
Bao nhiêu góa phụ lệ tuôn?
Bao nhiêu anh nhỉ, cội nguồn tháng Tư?
Con côi, quả phụ hiền từ
Khóc thương tiết tháo, nát nhừ tâm can
Thương Người Anh Dũng, gian nan
Đầu tên, mũi đạn nguy nàn vì dân.
 
Bốn mươi năm, vạn mộ phần
Anh linh ngút hận: ngoại nhân lan tràn!
Căm gan: Tổ Quốc điêu tàn!
Cà Mau ai giữ? Nam Quan mất rồi!
Việt Nam mai mốt Hán ngồi
Hỡi ôi trăm mối! Dân tôi thế nào?

 
Ý Nga, 12-3-2015
(Trích thi tập sẽ xuất bản: THƯƠNG CA)

 

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang