Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hãy Đứng Lên Đồng Bào Ơi! - Lòng Dân Ai Cập
Nhạc của Nguyễn Văn Thành và Thơ của NÝ Nga 

 

 


 

Hãy Đứng Lên Đồng Bào Ơi!

1.
Đồng bào ơi, hãy lắng nghe
Hãy lắng nghe bao lời đau của Đất.
Đồng bào ơi, hãy lắng nghe
Hãy lắng nghe bao lời đau của Nước.

Đất Nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục
Đãng ác gian, vô lương
Đang âm thầm bán nước.

Hãy đứng lên, đồng bào ơi!
Hãy đứng lên, ta đừng sợ chi!
Phải tự mình hôm nay giữ nước.
Giữ đất nước cha ông ta
Hy sinh ngàn năm trước.
Hãy quét hết quân gian tham
Đang phá dần đất nước.

Đất Nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục
Đãng đã gây bao oan khiên
Muôn dân hờn rên xiết.

Hãy đứng lên, đồng bào ơi!
Hãy đứng lên, ta đừng sợ chi!
Hãy một lần nghe Hồn Thiêng Sông Núi!
Hãy đứng lên hôm nay
Thế giới rồi sẽ thấy
Và hãy nói với quân thù này:
Giòng Lạc Hồng còn đây!

2.
Đồng bào ơi, hãy đứng lên
Hãy đứng lên đáp lời đau của Đất.
Đồng bào ơi, hãy đứng lên
Hãy đứng lên, đáp lời đau của Nước.

Đất Nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục
Đãng ác gian, vô lương
Buôn dân và bán nước.

Hãy đứng lên, đồng bào ơi!
Hãy đứng lên, ta đừng sợ chi!
Phải tự mình hôm nay giữ nước.
Giữ đất nước cha ông ta
Hy sinh ngàn năm trước.
Hãy quét hết quân gian tham
Đang phá dần đất nước.

Đất Nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục
Đãng đã gây bao oan khiên
Muôn dân hờn rên xiết.

Hãy đứng lên, đồng bào ơi!
Hãy đứng lên, ta đừng sợ chi!
Hãy một lần nghe Hồn Thiêng Sông Núi!
Hãy đứng lên hôm nay
Thế giới rồi sẽ thấy
Và hãy nói với quân thù này:
Giòng Lạc Hồng còn đây!

Nhạc và lời của Nguyễn Văn Thành

 


 

 

 Vung Tay

 

Lòng Dân Ai Cập

Cờ Ai Cập tung bay men Chiến Thắng
Người người vui cùng mở hội reo vang
Thuyền nhân vui, mơ ước: bóng cờ Vàng
Cũng phất phới một ngày trên Đất Mẹ!

Cuộc nổi dậy bằng tay không đáng nể
Mười tám ngày diệu kế: tay bắt tay
Quyết một lòng, tâm Đồng Khởi Đổi Thay
Bằng Sức Mạnh Hợp Quần luôn khắng khít!

Việt Nam hỡi! Bao anh thư, hào kiệt,
Hãy vùng lên! Hãy quyết liệt đập tan,
Noi gương xưa lật đổ bọn bạo tàn,
Dẹp cộng sản! Dựng thái bình đất nước!

Đừng bạc nhược! Lòng dân luôn đi trước!
Chúng tôi đi, vẫn yêu nước không ngừng
Thương đồng bào, chưa trơ trẻn, dửng dưng
Những-nhân-chứng-tìm-tự-do-bằng-máu!

Lòng đau đáu ba mươi năm chiến đấu:
Khắp năm châu vẫn tỉnh táo Giữ Cờ,
Chưa trở về, quyết không thể nhởn nhơ!
Tâm ghi khắc Chuyện Chung cùng tiến bước!

Ý Nga, 11-2-2011.

 

 

';

 

 

 

Tình Huynh Đệ dân tộc Lạc Hồng tuyên cáo:

“Hỡi người Dân Việt Nam, chẳng phải đã đến lúc toàn dân ta hét lớn lên “Đả Đảo”?
Đả đảo Áp Bức, Thối Nát, Tham Nhũng, Sỉ Nhục! Đã đảo Nghèo Đói và Thất nghiệp!”

Trở lại Đầu Trang