Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Sinh Hoạt Người Việt Quốc Gia trên Thế Giới


Last Update: November 10, 2019
Co vang

HÌNH ẢNH + TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT MỚI ĐÂY

 

Úc Châu: Hơn A$18.000 Tương Trợ 48 Tù Nhân Yêu Nước

Úc Châu: Chống văn công Việt Cộng thi hành Nghị Quyết 36 tại Úc Châu.

Người Lính và Quê Hương

San Diego Tưởng Niệm Ngày Quân Lực

Frankfurt Làm Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 44

Canberra tưởng niệm Ngày Quốc Hận 44

Ottawa:  Thượng Kỳ và Tưởng Niệm Quốc Hận 44 trước Quốc Hội Canada.

San Diego Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận năm thứ 44

London: Biểu Tình nhân Ngày Quốc Hận 44

Đức Quốc Tưởng Niệm Quốc Hận

Paris: Tưởng Niệm Quốc Hận thứ 44

Canberra: 44 năm Quốc Hận

 

o-O-o-

Video: "Hành Quân Lam Sơn 719 Hạ Lào 1971"

 Hình ảnh Cờ Vàng Được Vinh Danh

oooOooo

THƯ MỜI - THÔNG BÁO

Lịch Cờ Vàng Năm 2020

Tử Vi Năm 2019Nam Cali: Sinh Hoạt Tháng 11 tại Viện Việt Học

............

NSW: Biểu Tình Chống Văn Công Việt Cộng 5-11-2019

Mississauga: Khánh Thánh Tượng Đài Thuyền Nhân 9-11-2019 - (2)


Trở lại Đầu Trang