Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Sinh Hoạt Người Việt Quốc Gia trên Thế Giới


Last Update: September 22, 2019
Co vang

HÌNH ẢNH + TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT MỚI ĐÂY

 

Người Lính và Quê Hương

San Diego Tưởng Niệm Ngày Quân Lực

Frankfurt Làm Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 44

Canberra tưởng niệm Ngày Quốc Hận 44

Ottawa:  Thượng Kỳ và Tưởng Niệm Quốc Hận 44 trước Quốc Hội Canada.

San Diego Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận năm thứ 44

London: Biểu Tình nhân Ngày Quốc Hận 44

Đức Quốc Tưởng Niệm Quốc Hận

Paris: Tưởng Niệm Quốc Hận thứ 44

Canberra: 44 năm Quốc Hận

 

o-O-o-

Video: "Hành Quân Lam Sơn 719 Hạ Lào 1971"

 Hình ảnh Cờ Vàng Được Vinh Danh

oooOooo

THƯ MỜI - THÔNG BÁO

Cờ Vàng Năm 2019

Tử Vi Năm 2019

............

Melbourne: Tổ Chức rước đèn Trung Thu 28/9/2019

San Jose: Trung Thu cho Nhi Đồng 28/9/2019

Paris: Lễ Đức Thánh Trần Hưng Đạo 29-9-2019

Melbourne: Tổng Biểu Tình và
Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương 5-10-2019

Washington D.C.: Biểu Tình Chống TC và VC 5-10-2019

San Jose: Gây quỹ 26/10/2019 cho Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang 26/10/2019

Trở lại Đầu Trang