Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Sinh Hoạt Người Việt Quốc Gia trên Thế Giới


Last Update: October 19, 2018
Co vang

HÌNH ẢNH + TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT MỚI ĐÂY

 

 Hanover, MD: Biểu Tình Chống Tên Văn Công VCĐàm Vĩnh Hưng

Tết Trung Thu 2018 ở Footscray, Victoria, Australia

Tổng Biểu Tình Toàn Thế Giới tại Ottawa - 29 tháng 9 - 2018

Ottawa: Buổi Lễ Đặt Tên Công Trường Sài Gòn – 8/9/2018

Melbourne: Biểu Tình lên án Việt Cộng bán nước - 2.9.2018

Biểu Tình trước Tổng lãnh sự Việt Cộng tại Frankfurt 4-8-2018

Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam tại Đan viện St. Ottilien - Hoàng Bình Minh

 

o-O-o-

Video: "Hành Quân Lam Sơn 719 Hạ Lào 1971"

 Hình ảnh Cờ Vàng Được Vinh Danh

oooOooo

THƯ MỜI - THÔNG BÁO

Viện Việt-Học Sinh-Hoạt tháng Mười 2018

Sinh Hoạt tại Frankfurt trong Thời Gian Sắp Tới

............

Wiesbaden: Nhạc Thính Phòng 11/11/2018

Frankfurt: Liên Hoan Tất Niên 8-12-2018

San Jose: Tuyệt Thực Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2018  8 - 9/12 /2018

Montreal: Hội Chợ Tết Kỷ Hợi 27-1-2019

Frankfurt: Mừng Xuân Kỷ Hợi 9-2-2019


Trở lại Đầu Trang