Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Thăm giùm em
Thơ Vương Hồng-Ngoc, Bằng Giang Phổ Nhạc 

 

 

 

Người có về quê cũ
Thăm giùm em chốn xưa
Dòng sông bao mùa lũ
Bờ bến lở, bồi chưa

Con đường lá me xưa
Bóng in dấu hẹn hò
Giùm em, đi một đoạn
Ngắm lại vạt nắng thưa

Thăm giùm em quê ngoại
Tháng này trắng vườn sau
Mượt hoa cau hoa bưởi
Thở giùm hương ngọt ngào

Hôn giùm nền đất Mẹ
Chạm giùm vách núi Cha
Ôi quê hương một thuở
Theo mãi bên đời ta

Thở giùm em vạt nắng
Nồng hương đất quê mình
Thương phận đời mưa lũ
Bao giơ hết điêu linh!

Vương Hồng-Ngọc

 


Trở lại Đầu Trang

Mời các Anh Chị Nghe bài "Thăm Giùm Em" do
Bằng Giang phổ nhạc, Cao Ngọc Dung hòa âm, Thùy An ca

';