Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tương Tư ... Xin Chia
Thơ Lê Bích Liên


 

 

 

 

Tương tư

Tìm đâu được ánh trăng thừa
Đốt dòng dư lệ cho vừa tiếc thương
Một mai rồi cũng vô thường
Ta như ngỡ tưởng miên trường tương tư

 

Xin chia

Người về em gửi ước mơ
Thanh Xuân chót lạnh đợi chờ cũng thôi
Xin chia nửa giấc ngậm ngùi
Áo hoàng hoa trả nợ người cho xong

BichLiênLê
04-20-2010

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang